8 februari 2021 Upphandling | Ramavtal

Fyra snabba frågor om Inkasso- och påminnelsetjänster

Nu är ramavtalet Inkasso- och påminnelsetjänster 2019 klart för avrop. Vi passade på att prata lite med kategoriansvarig Charlotte Dagnäs och upphandlaren Mattias Arvidsson på Inköpscentralen om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

glasögon och miniräknare

Hur har upphandlingen gått?

- Inför upphandlingen har vi haft bra dialog med leverantörer och kunder. Upphandlingen genomfördes inledningsvis tillsammans med anbudsområdet för kommuner och regioner. Upphandlingen blev överprövad och för anbudsområde bostad/fastighet och energi/VA beslutade vi att göra om upphandlingen. Sedan flöt upphandlingen på som planerat och vi fick in anbud av hög kvalité, berättar Mattias.

Vad är bra med det nya ramavtalet?

- Avtalet riktar sig mot branscher där påminnelse- och kravhanteringen skiljer sig jämfört med vanliga fakturafordringar. Förutom att avtalet tar hänsyn till branschspecifik hantering så har avtalet utvidgats vad gäller tjänster som erbjuds, ny prismodell tagits fram samt ett större fokus på gäldenärsperspektivet, säger Charlotte.

Vilken är den största nyttan för kunden?

- Det nya ramavtalet ger ett heltäckande utbud av tjänster inom påminnelse- och kravhantering. Genom att ha ändrat prismodellen och möjliggjort att avropa fler proaktiva aktiviteter har vi skapat större utrymme för leverantören, i syfte att få till frivilliga betalningar med gäldenärerna. Vi hoppas även att det reducerade ombudsarvodet vid ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten bidrar till att minska överskuldsättningen, säger Charlotte.

Till sist, vad är ni själva mest nöjda med?

- Att vi denna gång har fått till ett mer heltäckande ramavtal där leverantören ska ta hänsyn till upphandlade myndigheters specifika riktlinjer och policy inom påminnelse- och kravhantering. Vi är också nöjda med att gäldenärerna getts ett större fokus denna gång för att undvika överskuldsättning. Det tycker vi är viktigt, inte minst med tanke på rådande pandemi, avslutar Mattias.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar