15 december 2020 Upphandling | Ramavtal

Fyra snabba frågor om digitala och fysiska utskickstjänster

I dag är ramavtalet Digitala och fysiska utskickstjänster 2019 klart för avrop. Vi passade på att prata lite med avtalsansvarig Clara Wadman och upphandlaren Hanna Sandström på Inköpscentralen om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

Ramavtalet omfattar tjänster för digitala och fysiska utskick så som fakturor, kallelser, provsvar och annan information som upphandlande myndigheter vill skicka till exempelvis medborgare, patienter, boende och företag. Digitala informationsutskick kan till exempel fortsatt göras via Mina meddelanden. Fakturor till privatpersoner och leverantörer kan gå som digital betalningsbar faktura till digital brevlåda, e-faktura till internetbank eller som EDI-faktura via PEPPOL.

Hur har upphandlingen gått?

- Upphandlingen har gått väldigt bra, berättar Hanna. Vi har gjort en hel del förbättringar jämfört med det föregående ramavtalet, baserat på den input vi har fått till oss i samtal med kunder och leverantörer inför upphandlingen. Bland annat har vi kravställt och takprissatt fler tjänster för digitala utskick, digitala betalningsbara fakturor till digital brevlåda samt EDI-faktura i befintliga standardformat så som Svefakura och PEPPOL. Vi har även tydliggort villkor för hur porto kan ingå som del i kontraktet. Vi är väldigt nöjda med resultatet att vi nu tecknat ramavtal med fyra leverantörer som vid avrop kommer att erbjuda sina bästa lösningar utifrån kundens specifika behov.

Vad är bra med det nya ramavtalet?

- Våra kunder kan avropa de digitala och fysiska utskickstjänster, samt de stödjande kringtjänster som de har behov av till bra villkor. Avrop kan dels omfatta kundens behov av tjänster som kravställts och takprissatts i ramavtalet och med hjälp av en kravkatalog kan kunden även specificera, kravställa och efterfråga pris för andra närliggande tjänster om kunden har utökade behov, förklarar Clara.

Vilken är den största nyttan för kunden?

- Kunden har möjlighet att effektivisera sin verksamhet, sänka sina utskickskostnader och minska sin miljöpåverkan genom att välja digitala utskicksalternativ före utskick med fysisk postgång, säger Hanna.

- Det nya ramavtalet ger en ökad möjlighet för upphandlande myndigheter att digitalisera sina försändelser till privatpersoner och företag, och att göra detta på det sätt som mottagaren önskar, fortsätter Clara.

Till sist, vad är ni själva mest nöjda med?

- Vi är nöjda med dialogen som genomförts inför upphandlingen. Vi är särskilt tacksamma för de leverantörer som deltagit i extern remiss och lämnat synpunkter som gett oss möjlighet att förbättra vårt underlag. Vidare tror vi att avropsvägledningen och avropsstödet ska erbjuda våra kunder och leverantörer till bra möjligheter att göra goda affärer, avslutar Clara.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar