27 augusti 2018 Upphandling | Ramavtal

Framgångsrik upphandling skapar glädje i Salem

Salems kommun har nyligen slutfört en lyckad upphandling av datorer till kommunens skolelever. Tony Söderlund, it-chef på Salems kommun var med och genomförde upphandlingen och är mycket nöjd med resultatet.

Med SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal Arbetsplatser och Elevdatorer som grund kunde Salems kommun smidigt genomföra upphandlingen av datorer till kommunens grundskoleelever. Tony Söderlund har arbetat på kommunen i nio år och har positiv erfarenhet av att använda ramavtal.

– Vi använder ramavtal när det går, säger han. För min del tycker jag att det förenklar min tillvaro. Ibland tvingas vi välja andra upphandlingsformer när ramavtalen inte täcker mitt anskaffningsbehov, och det tar ofta mycket tid med långa ställtider.

Mervärden genom förnyad konkurrensutsättning

Just upphandlingen av elevdatorer utfördes med förnyad konkurrensutsättning vilket Tony tycker har flera fördelar.

– Det blir mer korrekt då priser och annat blir dagsaktuella, förklarar han. Det ger mig också en bättre bild av marknadsläget för aktuellt produktområde.

Metoden med förnyad konkurrensutsättning visade sig också fördelaktig för den här upphandlingen.

– Vi kunde dra nytta av leverantörernas vilja att ta marknadsandelar samtidigt som vi fick vissa mervärden, helt inom ramen för ramavtalet, säger han.

Ökad jämlikhet med "egen" dator

Det nya datoravtalet innebär klara förbättringar för Salems kommun i form av kraftigt sänkta priser, garanti med platsservice och försäkring. Kommunens invånare kan också glädjas då avtalet möjliggör besparingar på uppemot tre miljoner skattekronor under den treåriga avtalstiden och varje grundskoleelev nu får en dator genom skolan.

– För första gången kan vi erbjuda alla våra grundskoleelever en "egen" dator som följer eleven i tre år som de kan arbeta med både i skolan och i hemmet. Det ökar jämlikheten mellan eleverna, säger Tony.

Han tycker också att det är positivt att medborgarna genom upphandlingen fått insikt i att kommunen arbetar hårt med att följa LOU och göra goda upphandlingar.

– På så vis ser de att vi på bästa sätt nyttjar skattepengarna samtidigt som kvalitet och nivå höjs inom den pedagogiska verksamheten, avslutar han.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar