18 september 2018 Ramavtal | Arrangemang

Finns det genvägar till digitalisering?

Digitaliseringen är en global trend som driver samhällsutvecklingen och kan lösa våra utmaningar samtidigt som den ställer oss inför nya. Förra veckan anordnade SKL Kommentus Inköpscentral en kategoridag med tema digitalisering och IT.

Kategoridagen är ett nytt koncept som SKL Kommentus Inköpscentral tagit fram för att presentera ett övergripande område och samla inspiration och tankar från kunder, leverantörer och andra intresserade om hur det kan utvecklas.

- Vi vill inte vara en ramavtalsfabrik, säger Ida Engberg, kategoriansvarig digitalisering, SKL Kommentus Inköpscentral, utan med den här dagen hoppas vi kunna bidra till större kundnytta och mer dialog med kunder och leverantörer.
Målet var att sätta inköpscentralens ramavtal med digitalt fokus i ett samhälleligt perspektiv och titta närmare på hur de kan bidra till kundernas digitaliseringsresa. För att Sverige ska lyckas med digitaliseringen på ett bra sätt betonade flera av talarna vikten av samarbete och samverkan mellan de olika parterna - offentlig sektor, privat sektor och aktörer som SKL, SKL Kommentus Inköpscentral och Inera.

Samhällstrender och AI

Ett antal stora trender präglar Sverige och förändrar samhällets förutsättningar. Lina Lidell, omvärldsanalytiker, SKL Kommentus, nämnde under sitt talarpass några av de stora strömningarna som bl.a. inkluderar en åldrande befolkning, urbanisering, filterbubblor och kompetensbrist.

Vissa av dessa trender drivs av digitaliseringen och andra kan potentiellt stoppas med hjälp av den. Talade under dagen gjorde även Microsoft som lyfte digitalisering och digital utveckling ur leverantörens perspektiv. De resonerade kring möjligheterna inom AI som kan vara till stor hjälp under de kommande åren när en allt större andel av Sveriges befolkning blir över 65 år och samhället samtidigt blir mer desperat i jakten på kompetens.

Ramavtal kan hjälpa förändring

Uppenbart under dagen blev att varje organisation måste genomgå en förändringsresa för att behålla sin relevans i ett digitaliserat samhälle. SKL Kommentus Inköpscentral vill bidra med tjänster och kunskap för att förenkla och möjliggöra den här förändringresan för sina kunder. Ramavtalen med fokus på digitalisering kan utgöra en genväg för kommuner och landsting i deras arbete med att bli digitala organisationer. Exempel på sådana ramavtal är bl.a. Trygghetslarm och larmmottagning, Datakommunikation och E-arkiv.

Deltagarna fick också möjlighet att diskutera sinsemellan under runda-bord-samtal och komma med idéer på inom vilka andra områden de skulle ha nytta av ramavtal. Förslag som lyftes var bl.a. RPA, bemanning och ännu mer inom välfärdsteknik.

Allt som allt var Kategoridagen lyckad med många spännande inspel, nya insikter och idéer för framtiden.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar