8 juni 2018 Ramavtal

"Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling"

Alla pratar om nödvändigheten av ökad och snabbare digitalisering i samhället. Ett krav som kan ge osäkerhet på hur man ska möta kraven på lokal nivå. Tommy Bengtsson, avtalsansvarig för digitala tjänster vill avdramatisera begreppet digitalisering och guidar till den enkla – och smarta – vägen för att komma igång.

– När vi pratar digitalisering ser vi ofta en färdig, optimal situation framför oss. Men också det enorma arbete som krävs för att komma dit, vilket kan vara en tröskel. Tänk istället att det handlar om verksamhetsutveckling, menar han.

Som exempel på en sådan utveckling nämner Tommy e-arkiv. Där har nya, digitala funktioner tagit över den traditionella arkiveringen.

– Nyttan och nödvändigheten av ordnad arkivering har förflyttats. Nu är arkiveringen inte längre effektiv och kontrollerad slutförvaring av gammal information utan en central komponent i modern informationshantering. E-arkivet är navet för informationen som är värd att bevara och tillgängliggöras för flera. Här är det smart om flera kommuner samverkar.

I den enklaste vägen till digitalisering ligger även korsbefruktning. Tommy förklarar närmre:

– E-arkiv med delområdet anskaffningstjänster blir en bra start. Men tänk sedan ett steg till: vad händer om du kombinerar med vårt kommande avtal för IT-konsulttjänster som innehåller förändringsledning? Addera ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst så kanske du kan få den kompletta lösningen på dina digitaliseringsbehov.

Slutligen uppmanar Tommy till att inte vänta för länge och ger följande råd:

– Bestäm när, prioritera och agera. Lär gärna av andra men lita först och främst på det egna omdömet. Även en liten idé kan bryta ny mark och ta verksamheten framåt!

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar