Bloggar och krönikor

Läs spännande krönikor i Kommentusbloggen eller uppdatera dig på vad som händer näst på vår webbplats genom Utvecklingsbloggen.

Kommentusbloggen

I den här bloggen skriver våra medarbetare och gästskribenter. Temat varierar beroende på vad som är aktuellt inom offentlig upphandling och HR-tjänster.

Till Kommentusbloggen

Utvecklingsbloggen

På utvecklingsbloggen kan du läsa om förändringar som vi gör på webbplatsen, nya digitala tjänster och system. 

Till Utvecklingsbloggen