1 september 2014 Upphandling

Basportfölj – alltid tillgängliga ramavtal!

I vår basportfölj samlar vi ramavtal som kännetecknas av hög marknadsandel och hög nyttjandegrad. Ramavtalen ska täcka väsentliga delar av ett ramavtalsområde beroende på hur avropsbehov och leverantörsmarknad ser ut.

I de ramavtalsområden som ingår i basportföljen kommer vi kontinuerligt erbjuda återkommande ramavtal i tid så att du som kund aldrig står avtalslös.

Nya ramavtal ska vara tillgängliga minst sex månader före den tidpunkt då gällande ramavtal upphör. I de fall att en förnyad upphandling inom ramavtalsområdet inte kommer att genomföras meddelas detta senast två år innan gällande ramavtal upphör.

Avtalsområden som kommer att upphöra

I samband med vår senaste avtalsuppföljning på ramavtal som upphör under 2015-2016 har vi utvärderat intresset för ramavtalen hos våra kunder (antalet kunder som använder ramavtalen) avropsvolymer och erfarenheter av hur följsamheten utvecklats.

Mot bakgrund av detta har vi valt att inte genomföra nya upphandlingar för tre ramavtal när förlängningsmöjligheten utnyttjats för dessa. Vi vill nu särskilt informera de som är avropsberättigade resp. avropar på dessa ramavtal för att kunna vidta nödvändiga åtgärder innan ramavtalets slutdatum.

Dessa varugrupper kommer fortsatt inte att kunna köpas på våra ramavtal.

De ramavtal som inte kommer att förnyas är:

Ramavtal med nytt namn:

När det gäller "Park- och lekmaterial utomhusbruk 2012-2", som upphör 2016-11-30, så ersätts det av Lekplatsutrustning 2013 som löper som längst till 2018-08-24.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar