13 mars 2020 Upphandling | Hållbarhet | Arbetssätt

Inköpscentralen och big buyers i leverantörsdialog

I förra veckan deltog Inköpscentralen i ett leverantörsmöte tillsammans med andra offentliga köpare. - Att samla en köpargrupp med gemensamma intressen ger tyngd och ökar chansen för att leverantörer i framkant lämnar anbud, säger Ted Stalte, chef för strategiska relationer på Inköpscentralen.

Bild: Ted Stalte

Mötet arrangerades av EU:s Big Buyers Inititative som främjar samarbete mellan offentliga köpare i syfte att förbättra de strategiska offentliga upphandlingarna. Förutom Inköpscentralen bestod gruppen av representanter för Amsterdam, Rotterdam, Oslo, Helsingfors och Porto. Från Inköpscentralen deltog Ted Stalte och hållbarhetschef Peter Nohrstedt.

Ökar chanserna till lyckad upphandling

Att man representerar en stor köparvolym ökar chanserna för att leverantörer tar emot besök, sätter av resurser och kompetens för att närvara och svara på frågor, vilket i sin tur ökar chanserna för en lyckad upphandling.

-Leverantörsmöten och besök i produktionsanläggningar är väl investerad tid och kostnad för alla parter. Dels ges tillfälle att få svar på många frågor från de som kan tekniken och marknaden och dels får man en större förståelse för marknadens förutsättningar att leva upp till de krav vi ställer, säger Peter Nohrstedt.

Besöket hölls hos Aebi Schmidt, en tillverkare av maskiner till flygplatser, jordbruk och gata & park på deras produktionsanläggning i Tyskland.

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar