Upphandlings- och affärsjuridik - rådgivning du inte har råd att vara utan

Med djup juridisk kunskap och stark affärsmässig förståelse erbjuder vi juridisk rådgivning och kompetensutveckling på hög nivå. Vi har lång praktisk erfarenhet och hjälper dig lösa invecklade tvister, vinna i domstol och att ta även de mest komplexa upphandlingarna i mål.

Paragraftecken huller om buller

Affärsrådgivarna i teamet för upphandlings- och affärsjuridik är specialister på förfaranden för strategiskt viktiga upphandlingar, som till exempel förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. Främst inriktar vi oss på upphandling av varor och tjänster. Med mycket framgångsrikt resultat har vi bland annat genomfört konkurrenspräglade dialoger och förhandlade förfaranden med kontraktsvärden på över en miljard kronor.

Stark juridisk förankring och affärsmässig förståelse

Genom vår starka förankring i juridiken och affärsmässiga förståelse hjälper vi er som offentlig aktör att nå era mål. Vi leder projekt från idé till implementering och kan bistå med rådgivning, juridisk analys eller att driva en hel upphandling från start till mål.

Vi är pris- och kompetensledande på det upphandlings- och affärsjuridiska området och vinner över 90 % av överprövningarna.

Inom verksamhetsområdet kan vi bland annat:

  • Genomföra rättsutredningar
  • Agera ombud i överprövningsprocesser och tvister
  • Genomföra strategiskt viktiga och komplexa upphandlingar
  • Erbjuda hjälp med frågor inom offentlighet och sekretess
  • Driva och stötta arbete med hållbarhetsfrågor och avtalstolkning