Upphandlings- och affärsjuridik för strategiskt viktiga upphandlingar

Med hög teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet erbjuder vi juridisk rådgivning och kompetensutveckling på hög nivå som hjälper dig ta även de mest komplexa upphandlingarna i mål.

Paragraftecken huller om buller

Affärsrådgivarna i teamet för upphandlings- och affärsjuridik är specialister på förfaranden för strategiskt viktiga upphandlingar, som till exempel förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. Främst inriktar vi oss på upphandling av varor och tjänster.

Inom området kan vi bland annat:

  • Genomföra rättsutredningar
  • Agera ombud i överprövningsprocesser och tvister
  • Erbjuda hjälp med frågor inom offentlighet och sekretess
  • Driva och stötta arbete med hållbarhetsfrågor och avtalstolkning