Styrning och analys för de långsiktiga försörjningsmålen

För att lyckas med effektiv försörjning av varor och tjänster är det viktigt med väl underbyggda beslut, kontinuitet och ett stort fokus på verksamhetens övergripande mål och behov. Våra specialister hjälper er att hitta pusselbitarna i er verksamhet som tillsammans skapar en effektiv försörjningsprocess som möter hela verksamhetens mål.

Affärsrådgivarna i verksamhetsområdet för Styrning och analys erbjuder värdefull hjälp med till exempel:

  • Analys av er inköps- eller upphandlingsverksamhet och dess mål
  • Att synliggöra och analysera de beslut som era inköp grundar sig på.
  • Strategisk styrning genom framtagande av verksamhets- eller organisationsspecifika strategier, riktlinjer, stöddokument, policys och mål
  • Försörjningsmanagement för en genomlysning av er inköps-/upphandlingsverksamhet.
  • Att hitta er röda tråd från behov till inköp och vidare till uppföljning.
  • Att upprätta försörjnings-, inköps- och upphandlingsstrategi.
  • Målanalys, spendanalys och kategoristyrning.