Samhällsbyggnad - tillsammans utvecklar vi Sverige

Inom området för entreprenad, fastigheter och samhällsbyggnad krävs hög kompetens för att lägga pengarna på rätt saker och skapa långsiktig effektivitet. Våra affärsrådgivare är specialister på branschens alla utmaningar som till exempel entreprenadupphandling.

Affärsrådgivarna i vårt samhällsbyggnadsteam arbetar med kunder inom bland annat fastigheter och fastighetsskötsel, samhällsplanering, transporter, VA-nät och anläggningar, elnät, fjärrvärme och kyla samt återvinning.

Vi genomför en stor bredd av uppdrag, till exempel:

 • Upphandling av bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader (AMA), både mindre entreprenader och större komplexa projekt
 • Upphandling av fastighetstjänster (Aff) som t.ex. lokalvård
 • Upphandling av komplexa driftentreprenader (Aff)
 • Entreprenadjuridik (AB, ABT, ABK, ABM, ABFF)
 • Rådgivning inom juridiska frågor kopplade till LOU, LUF, LUFS, LUK och kringliggande lagar
 • Transport- och kollektivtrafiksupphandlingar
 • Stöd vid överprövningar
 • Projektledning
 • Upphandling av tjänstekoncessioner
 • Upphandling av tekniska konsulter (AMA)
 • Utredningar
 • Rådgivning under eller inför samverkansentreprenader, OPS och andra samverkansformer
 • Säkerhetsskyddade upphandlingar
 • Ordinarie och skräddarsydda utbildningar

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans!