AffärsConcept - affärsrådgivning inom offentlig upphandling

Vi är ett nyfiket och vasst konsultbolag inom SKL Kommentus-koncernen som arbetar med affärsrådgivning kopplat till offentlig sektor. Vi erbjuder strategisk rådgivning, stöd och utbildning inom offentlig upphandling och inköp.

Vi vet att offentlig upphandling kan vara svårt, att tiden inte alltid räcker till och att det ibland saknas rätt kompetens. Därför erbjuder vi på AffärsConcept ett heltäckande och kvalificerat stöd till dig som arbetar inom inköp och upphandling

Tack för ett gott samarbete! Ni är flexibla, tillmötesgående och proffsiga.
- Beställare inom Stockholms stad

Affärsrådgivare med specialistkompetens

Våra affärsrådgivare har spetskompetens inom upphandling till offentlig sektor och åtar sig uppdrag som är till nytta för myndigheter, organisationer och andra företag som följer upphandlingslagstiftningen. Vi kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig göra lyckade affärer!

Utbildning inom offentlig upphandling

Utöver vår affärsrådgivning håller vi i utbildningar inom offentlig upphandling där våra affärsrådgivare delar med sig av mångårig erfarenhet, kunskap och praktisk kompetens. Du kan gå både grund- och fördjupningsutbildningar samt längre utbildningsprogram. Oavsett tidigare erfarenhet i upphandling hittar du kvalitativa kurser som passar din nivå.

AffärsConcepts verksamhetsområden

Vi är specialiserade inom fem verksamhetsområden:

Försörjningsmodellen lägger grunden för vassa beslut och uppföljning

AffärsConcept arbetar utifrån en försörjningsmodell som baseras på vår mångåriga erfarenhet av var i kedjan besluten sker. Försörjningsmodellen kan verka komplex – men enkel och självklar när den väl är på plats. I slutändan är det hur väl en organisation arbetar utifrån försörjningsmodellen som avgör kvaliteten på leveranserna och nyttan för verksamheten.

Vår försörjningsmodell ligger till grund för AffärsConcepts rådgivning och tjänster – hör av dig så pratar vi vidare om hur vi tillsammans löser just era utmaningar.

Verksamma i hela landet

Vi på AffärsConcept är verksamma i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakta oss