Upphandlingsrätt

Vi hjälper dig med juridiska tjänster inom området upphandlingsrätt. Vi kan företräda er i domstol vid överprövning av en upphandling eller vid andra upphandlingsrättsliga processer och juridiska frågor.

Vi har omfattande erfarenhet av att stötta offentlig sektor med juridisk rådgivning i frågor som avser offentlig upphandling. Mot bakgrund av vår gedigna praktiska erfarenhet bistår våra jurister med affärsmässiga och juridiska avvägningar genom kvalificerat stöd för att hantera komplexa juridiska frågeställningar och rättsliga processer inom upphandlingsområdet. I jämförelse med t.ex advokatbyråer är vi dessutom ett prisvärt alternativ.

Du kan få hjälp med:

 • stöd eller ombud vid överprövningsprocess i förvaltningsdomstol
  • överprövning av upphandling
  • överprövning av avtals giltighet
  • överklagat sekretessbeslut
  • ansökan om upphandlingsskadeavgift
 • stöd eller ombud vid Konkurrensverkets tillsynsärenden
 • kvalitetssäkring av upphandlingsdokument
 • rådgivning vid sekretessprövning och upprättande av sekretessbeslut
 • stöd, tolkning, förhandling och dialog vid avtalsrättsliga frågor och tvister
 • rättsutredning vid val av upphandlingsförfarande
 • rättsutredning av exempelvis interna kontrakt

Våra jurister har bred erfarenhet från arbete vid exempelvis förvaltningsdomstol, statlig myndighet, kommun samt landsting och sakområdeskunskap inom flera upphandlingsområden.

Vi arbetar i nära samverkan med dig som uppdragsgivare med målsättningen att ge tydliga råd och raka svar på dina frågor

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar