Varför göra en förstudie innan en upphandling?

En väl genomförd förstudie är en bra grund för att kunna genomföra en lyckad upphandling.

Vi kan hjälpa dig med de utredningar och analyser som du behöver göra för att kunna fatta kloka strategiska beslut avseende din kommande upphandling. Du får stöd genom hela förstudiearbetet, även i de eventuella juridiska frågeställningar som kan uppkomma. Tillsammans med dig som kund anpassar vi förstudien efter just dina behov och önskemål. Du får konkreta förslag på hur du bör genomföra upphandlingen på bästa sätt.

En förstudie initialt i upphandlingsprocessen skapar förutsättningar för att uppnå den bästa lösningen för just din upphandling

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar