Utveckling och analys

Vi genomför utredningar inom ett flertal områden kopplade till offentlig upphandling. Du kan få hjälp med utredningstjänster avseende exempelvis organistionsutveckling, rättsliga frågeställningar och affärs- & upphandlingsstrategier.

Våra utredningstjänster

Du kan få hjälp med utredningar med anknytning till offentlig upphandling inom exempelvis följande områden:

  • organisationsutveckling och genomlysning av offentliga organisationers inköpsverksamhet
  • framtagning av organisationsspecifika riktlinjer, policyer, mål och mallar
  • affärs- & upphandlingsstrategier
  • kvalitetsgranskningar av förfrågningsunderlag och genomförda upphandlingar
  • spendanalyser och kategoristyrning
  • innovation vid offentlig upphandling
  • rättsliga frågeställningar inom offentlig upphandlingslagstiftning (LOU, LUF, LUFS, LOV och LUK)
  • FoU

I nära samarbete med dig

Anlitar du oss för en utredning sker allt arbete i nära samarbete med dig som kund. Du kommer att få ett anpassat underlag med konkreta förslag till åtgärder som är anpassade till dig som kund utifrån dina specifika förutsättningar och behov.

Du kan många gånger använda utredningsresultatet som beslutsunderlag inför organisationsförändringar, vid utvecklingsarbete och affärsmässiga juridiska avvägningar.

Konsulter med hög kunskap inom upphandling

Väljer du att anlita oss för ett utredningsuppdrag kan du vara trygg med att arbetet sker på ett professionellt vis. Vårt utredningsarbete följer en tydlig arbetsmetodik och våra konsulter har både hög juridisk- och akademisk kunskap såväl som stark affärskompetens.

Våra konsulter som arbetar inom utredningsområdet har omfattande erfarenhet av att genomföra upphandlingar och stor kunskap om upphandlingsorganisatoriska frågor.

Vårt utredningsarbete kännetecknas av kvalitets- och resultatfokus. Målsättningen är att vi kan bidra till att skapa förutsättningar för en effektiv och kvalitetsinriktad upphandlingsverksamhet hos våra kunder.

Kontakta oss via nedanståde formulär om du vill ha hjälp med en utredning.

Intresseanmälan utredning

Är du intresserad av att anlita oss för ett utredningsuppdrag inom offentlig upphandling? Fyll i nedantående formulär. Vi kontaktar dig inom kort.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar