Frukostseminarium i Göteborg och Malmö: Arbetsrättsliga villkor - vad gäller?

Är du intresserad att veta mer om de nya reglerna kring arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling? Under våren arrangerar vi två seminarier på temat i Göteborg den 24 april och Malmö den 16 maj.

Från och med 1 juni 2017 gäller nya regler om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar. Enligt dessa blir det ibland obligatoriskt att ha med sådana villkor i en upphandling. Syftet med reglerna är att förhindra osund konkurrens och att offentliga medel går till oseriösa leverantörer som erbjuder sina anställda oskäliga villkor. Men vad betyder reglerna för upphandlande myndigheter och hur ska villkoren fastställas?

Vid seminariet berättar vi om de nya reglerna och vad den upphandlande myndigheten egentligen är skyldig att göra. Vi ger praktiska råd till dig som ska arbeta med att ta fram arbetsrättsliga villkor till upphandlingar.

Under seminariet får du veta mer om:

  • I vilka situationer som upphandlande myndigheter är skyldiga att ange arbetsrättsliga villkor.
  • Till vilka nivåer som villkoren måste anges.
  • Hur en leverantör uppfyller villkoren.
  • Vad som gäller för underleverantörer.

Talare är Gustav Knopp, upphandlingskonsult och jurist på AffärsConcept med mångårig erfarenhet av regelverket för offentlig upphandling. Gustav har tidigare arbetat på Konkurrensverket.

Seminariet ges vid två tillfällen på två olika orter:

  • Göteborg 24 april, AffärsConcept, Otterhällegatan 1
  • Malmö 16 maj, Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62

Tid: 08.30-09.30, vi börjar med frukost kl. 08.00

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!

Anmälan

Välj ort: *