Kundcase: Från rangordning till fördelningsnyckel

Som upphandlingskonsult på AffärsConcept ställs man inför många olika utmaningar. Den här gången gällde det att i en upphandling för måleritjänster frångå den mer vanliga rangordningsprincipen till förmån för en fördelningsnyckel där avropen istället sker i turordning. I somras blev upphandlingen klar.

Målare

Under våren genomförde Stubo, ett kommunalt bostadsbolag i Ulricehamn, en upphandling kring måleritjänster där man önskade frångå rangordningsprincipen för att hitta ett sätt att även främja mindre leverantörer. Gustav Knopp, upphandlingskonsult på AffärsConcept, fick uppdraget.

- Att släppa fram små leverantörer var en tydlig önskan från Stubo redan i ett initialt skede, säger Gustav. Stubo hade tidigare sett att mindre leverantörer riskerar att slås ut på en liten marknad och ville få till ett avtal som frångick den vanliga rangordningsprincipen.

- Men det kräver att man vågar sticka ut hakan lite eftersom rangordning är mer eller mindre standard i de flesta ramavtal, förklarar Gustav.

Förfarandet innebar också en del utmaningar.

- Även om jag tyckte att jag var tydlig i underlaget med både hur fördelningen skulle ske och vilket syftet var, så trodde leverantören som lagt lägst pris att den skulle få alla jobben, berättar han.

Arbetsrättsliga villkor främjas

Upphandlingen blev klar i somras och resulterade i ett avtal med en fördelningsprincip som gynnar samtliga leverantörer. I det här fallet två enmansbolag och två större bolag. Nu avropar man enligt ett rullande schema så att uppdragen fördelas enligt turordning mellan de olika leverantörerna.

- Det ställer högre krav på den som avropar, säger Gustav. Vid rangordning är det enkelt då det alltid är samma rutin. Vid den här typen av turordning är det olika leverantörer vid varje avrop. Första gången är det 1:an. Vid nästa avrop är det 2:an. Då gäller det att följa upp vad man gjorde sist för att inte bryta turordningen. Men jag är mycket positiv till upphandlingen! Förutom att det verkligen möjliggjorde för två mindre aktörer att vara med på avtalet, främjas även de arbetsrättsliga villkoren. Vi ser ju att lönerna tenderar att sänkas för att klara av de låga priserna.

Passar inte alla typer av upphandlingar

Modellen att frångå rangordningsprincipen är inte alltid lämplig. Vid mer avancerade typer av upphandlingar, som exempelvis IT-projekt, vill man hellre använda en förnyad konkurrensutsättning där ramavtalsleverantörerna får komma in med nya anbud specifika för varje projekt, säger Gustav.

Det finns fler möjligheter i LOU än vad många tror. Det gäller att vi använder dom bara.

-Men där det passar med rangordning går det även bra med turordning, säger han vidare. Klart är att det finns fler möjligheter i LOU än vad många tror. Det gäller att vi använder dom bara.