Intervju: "Jag vill göra bra och rätt saker för beställarna"

En av världens mest moderna avloppsanläggningar ska bli till när en lång tunnel byggs mellan Bromma och Henriksdals reningsverk. Tunneln är en del i projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) där Jonas Frändestam, senior upphandlingskonsult på AffärsConcept deltar och bidrar med sin expertis inom upphandling.

Avsloppstunnel

(Fotograf: Mikael Ullén)

SFA-projektet drivs av Stockholm Vatten och Avfall AB med syfte att skapa en mer hållbar och effektiv avloppsrening i Stockholm fram till år 2040. Bromma reningsverk ska läggas ner och istället bygger man tunneln till Henriksdals reningsverk. Jonas Frändestam ansvarar för upphandlingarna inom maskin, el, styr och regler.

Hur är det att vara med i ett sånt här stort projekt?

Det är kittlande minst sagt. Projektet pågår under lång tid, med flera delprojekt och många inblandade. Det handlar också om väldigt mycket pengar vilket gör att man måste hålla tungan rätt i mun. Men det är också det som gör det roligt. Sen är det ett viktigt projekt för Stockholms stad som kommer att påverka oss stockholmare lång tid framöver.

Hur skulle du jämföra en mindre upphandling i jämförelse med det här komplexa projektet?

På ett sätt skiljer det sig inte alls. För mig som upphandlare är processen egentligen densamma med samma steg och samma procedurer. Där är det lika oavsett om det är en liten eller en stor entreprenadupphandling.

På ett annat plan är det såklart ändå stor skillnad då entreprenaderna är oerhört komplexa vilket upphandlingsdokumenten ska ta hänsyn till. Det är även en stor projektorganisation med många upphandlingar, många olika projektgrupper och tydliga ansvarsroller. Jag får jobba ihop med många olika specialister. Det är oerhört utvecklande!

Vi som jobbar med offentlig upphandling är dessutom väldigt nära det som sker omkring oss i samhället, man får verkligen vara med och göra nytta.

Vad bidrar du med i din roll?

Jag är en van entreprenadupphandlare som sysslat med inköp och upphandling i 21 år. I ett sådant här projekt är min expertis och erfarenhet efterfrågad. Jag har varit med om mycket och lärt mig vilka misstag man ska undvika och hur. Förutom min kompetens har jag en ovärderlig kunskapsbank bakom mig hos mina kollegor i AffärsConcept som jag också bollar med och rådfrågar.

Kan du ge några tips på framgångsfaktorer?

Generellt bör man ha en ödmjuk syn på sin egen kunskap och vara lyhörd. Man ska inte tro att man vet allt och bli döv för kundens önskemål. Ju mer jag lär mig, desto mer upptäcker jag vad jag inte kan. Jag vill också slå ett slag för att lägga mer tid på en beskrivning av genomförandet som anger vilka arbeten som ska genomföras när och under vilka förutsättningar. Det är särskilt viktigt vid större komplexa entreprenadupphandlingar. Ofta vet projektörerna vilka arbeten som ska göras, men man missar att tydligt ange när och var de ska utföras. (Läs fler av Jonas tips här till höger)

Vad uppskattar du mest med offentlig upphandling?

Jag tycker om offentlig upphandling för att det tvingar en att tänka efter ordentligt före. Sen är inte lagen så fyrkantig och begränsande som många tror. Ju mer jag lär mig om upphandlingslagstiftningen, desto mer möjligheter ser jag. Det som står i lagen gäller såklart, men det finns också en stor gråzon där det handlar om tolkning och tillämpningar. Att det händer mycket inom området gör ju också att det aldrig blir tråkigt. Det är inte alls en statisk bransch. Nya lagar kommer, nya utfall i domstol osv. Vi som jobbar med offentlig upphandling är dessutom väldigt nära det som sker omkring oss i samhället, man får verkligen vara med och göra nytta.


Jonas Frändestam arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

Läs mer om projektet hos Stockholm Vatten och Avfall AB

Jonas tips på framgångsfaktorer

  • Ha en ödmjuk syn på din egen kunskap och var lyhörd för kundens eller beställarens önskemål.
  • Se upp för mallar. Varje upphandling har sina unika behov. Utgå gärna från mallar men se till att kritiskt granska dem.
  • När det gäller just entreprenadupphandlingar kan det ofta bli bråttom och det finns risk att  köra copy paste på tidigare upplägg. Men det blir oftast inte bra. Man måste göra läxan och traggla sig igenom allt ordentligt.
  • Lägg mer tid på en beskrivning av genomförandet som anger vilka arbeten som ska genomföras när och under vilka förutsättningar. 
  • Gå AffärsConcepts conceptutbildning Diplomerad Entreprenadupphandlare, där jag mina erfarna mina kollegor går ännu mer in på djupet.