Vi arbetar för offentlig sektor

Vi verkar inom offentlig sektor och jobbar både på upphandlat avtal och med kunder som köper våra tjänster via direktupphandling. Här följer vi givetvis upphandlingslagstiftningen. Vi verkar inom hela landet och har fysiska kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har dock ett brett kontaktnät med leverantörer i privat sektor i olika branscher och strävar efter att skapa en sund och affärsmässig samverkan i samband med upphandling.

Exempel på kundkategorier är:

  • Kommuner
  • Kommunala bolag
  • Bostadsbolag
  • Energibolag
  • Statliga myndigheter
  • Statliga bolag
  • Regioner
  • Regionägda bolag
  • Nämnder, stiftelser och föreningar som ägs av ovanstående.