Tidigare interimuppdrag

Några av de interimuppdrag vi har genomfört.

Strategisk funktion med bibehållen verksamhet

En kommunal organisation med inriktning fastighetsförvaltning och byggverksamhet har under en övergångsperiod fått stöd av våra seniorkonsulter för att strukturera sin upphandlingsverksamhet. Utöver de två konsulterna på plats har kunden haft behov av ytterligare spetskompetens för specifika uppdrag, främst inom entreprenadupphandlingar. Genom den här lösningen har vi till stor del verkat som kundens upphandlingsavdelning. Tack vare denna interimlösning kunde upphandlingsverksamheten pågå utan avbrott och utvecklades i väntan på bestående resurser.

Inköpschef

Tidigare inköpschef slutade och kommunen önskade en genomlysning av sin verksamhet innan rekrytering av ny inköpschef. I vårt interimuppdrag ingick att bedriva den strategiska och taktiska verksamheten med stöd av kommunens upphandlare och e-handelsspecialist. Vår interimkonsult genomförde uppdraget till kundens fulla belåtenhet.

Inköpassistent som effektiv resurs

Under en övergångsperiod önskade kunden, ett offentligt ägt teknikbolag, stöd till sin inköpsgrupp. Stödet bestod av inköpsassistenter som skulle ansvara för att genomföra förnyade konkurrensutsättningar och direktupphandlingar. Ytterligare interimkonsulter från oss fanns på plats i uppdraget och genomförde specifika upphandlingsuppdrag. Våra konsulter tog fram förslag till förbättringar som implementerades vilket utvecklade det fortsatta inköpsarbetet.