Utbildning

Kompetensprojekt i praktiken del 1

Här får du grunderna i hur du genomför ett kompetensprojekt. Står du inför att ni ska genomföra en kompetenskartläggning? Funderar du över hur man praktiskt går tillväga för att bedriva projektet och kompetensarbetet; vilka ska ingå och hur ser omfattningen ut? Här får du verktyg och mallar för att kunna genomföra ett kompetensprojekt från planering och förarbete till kompetensanalys och överlämning.

Pris: 4000 kr (exkl. moms)

I priset ingår: Kursdokumentation, frukost och lunch

Jag vill anmäla mig

Hur ska du göra för att fastställa vilka budskap man kommunicerar till ledning, chefer samt medarbetare för att involvera och engagera dem? Hur gör man för att identifiera kompetens, vad ska man egentligen mäta och hur ska resultatet användas?

Kursen varvar teori med praktik och ger dig konkreta modeller, praktiska tips, checklistor samt mallar som du kan använda i din egen verksamhet.

Under dagen diskuterar vi även framgångsfaktorer vid överlämning från projekt till löpande process.

Kursen klargör och definierar kompetensbegreppet samt beskriver kompetensmodeller som kan appliceras i olika verksamheter såsom skola, vård och omsorg, samhällsbyggnad m.fl. Modellerna utgör sedan grunden för att genomföra kompetensanalyser och kompetensplanering utifrån verksamhetens strategier och mål.

Upplägget för kursen utgår från svensk standard för kompetensförsörjning SS624070 och dess metodik.

Du lär dig:

 • vad strategisk kompetensförsörjning är och varför är det viktigt
 • hur du översätter vision, mål och uppdrag till kompetens
 • kompetensmodeller och metodik
 • att initiera och driva ett kompetensprojekt; resurser, plan, metod, tillvägagångssätt och kommunikation
 • praktiska tips och grupparbete: Facillitera arbetet med att identifiera och definiera kompetens och roller.

Ur innehållet

 • hur initiera och driva ett kompetensprojekt; resurser, plan, metod, tillvägagångssätt och kommunikation
 • innehåll i kommunikationsplan och ”Nytta-värde matris”
 • kompetensmodeller och metodik
 • trender inom strategisk kompetensförsörjning och Talent Management
 • utblick: vad händer i vår omvärld och vilka kompetenskrav ställer det på oss?.
 • HR-system som stöd i processen.

Vem vänder sig kursen till?

Till dig som står inför att initiera, leda eller delta i ett kompetensprojekt.

Varför ska du gå kursen?

För att få teoretiska och praktiska råd hur du bör göra för att lyckas i kompetensprojekt. Du får lära dig hur man definierar kompetens och kravprofiler för olika roller, hur man praktiskt bedriver kompetensarbete och kompetensprojekt. Du får även kunskap i hur du planerar och genomför kompetensinventering och verktyg och budskap för att kommunicera och engagera organisationen.

Kurstillfällen

Filtrera på år:

Datum Plats Detaljer

Tipsa en vän

Lärare på utbildningen

Camilla Rask

Mångårig erfarenhet av kompetensinventering/analys, lärande, målstyrning & ledarutveckling. Har utvecklat och implementerat skräddarsydda format för olika branscher, t.ex. lagkrav för lärarlegitimation samt koncept för vård och omsorg i offentlig sektor.

Liknande utbildningar

 • Kompetensprojekt i praktiken del 2

  Står du inför att initiera, leda, följa upp eller delta i ett kompetensprojekt och har behov av att ta fram en kompetensförsörjningsplan? tydligare…