Medarbetare

Här hittar du samtliga medarbetare på SKL Kommentus och deras kontaktuppgifter. Du kan sortera medarbetarna utifrån koncern och dotterbolag samt arbetsområden.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Alex Lantz

  Avtalscontroller

  Telefon:
  087095516
  Mobil:
  0722545916
  E-post:
  :
 • Anna Gustafsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 15
  Mobil:
  072 525 35 05
  E-post:
  :

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, rådgivning och genomför upphandlingar inom varor, tjänster, fastighetsrelaterade tjänster, bygg- och mark entreprenader. Anna har gedigen erfarenhet av utredningar och att projektleda och självständigt genomföra olika typer av komplexa upphandlingar samt flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat- och offentlig sektorn. Hon är sakkunnig inom fastighetsnäratjänster, konsulttjänster, möbler, tand- och sjukvård, byggservice samt fordon. Anna är Affärsekonom med utbildning från IHM Business School.

 • Anna Hankers

  Digital kommunikatör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08-709 59 50
  Mobil:
  072-539 97 42
  E-post:
  :
 • Anna Larsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 30
  E-post:
  :
 • Anna Persson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 06
  Mobil:
  072 746 88 25
  E-post:
  :
 • Anna Törnqvist

  Försäljningskonsult, SKL Kommentus

  Telefon:
  040 661 62 10
  Mobil:
  072 503 73 13
  E-post:
  :
 • Annelie Dufva

  projektledare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 94
  E-post:
  :
 • Annelie Khaldi

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 55 04
  Mobil:
  076 125 19 22
  E-post:
  :
 • Ann-Christine Wahlberg

  Affärsansvarig böcker och blanketter, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 79
  Mobil:
  070 551 63 55
  E-post:
  :
 • Arian Mandegari

  Kategoriansvarig läkemedel och vårdrelaterad förbrukning, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 01
  Mobil:
  072 746 88 37
  E-post:
  :
 • Bertil Almstrand

  Sakkunnig inom socialtjänsten, SKL Kommentus Inköpscentral

  Mobil:
  072 546 15 37
  E-post:
  :
 • Björn Isaksson

  Regional projektkonsult, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 15 10
  E-post:
  :
 • Björn Westin

  Upphandlingsstrateg, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 31
  Mobil:
  070 745 56 34
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, strategisk rådgivning, genomför upphandlingar och granskar upphandlingsunderlag samt deltar i utveckling av upphandlingsverksamhet och håller utbildning inom offentlig upphandling. Björn har mångårig erfarenhet från upphandling från såväl stat som landsting och kommun. Han har bred erfarenhet från komplicerade system- och tjänsteupphandlingar och av upphandling i samband med konkurrensutsättning och outsourcing.

 • Camilla Dahlman

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 48
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, kravställning, avtalsförvaltning och rådgivning i upphandlingsfrågor.
  Hon har flera års erfarenhet av offentlig upphandling. Camilla genomför främst stora och komplexa IT- och kommunikationsupphandlingar. Som projektledare säkerställer hon att LOU efterlevs och att affären blir den ekonomiskt mest fördelaktiga för kunden.
  Camilla har en Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

 • Camilla Estlind

  HR-konsult, SKL Kommentus

  Telefon:
  08709 59 44
  Mobil:
  076 543 01 49
  E-post:
  :
 • Camilla Nilsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 64
  Mobil:
  072 217 96 04
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, utredning, rådgivning, stöd vid överprövningar och håller i utbildning inom offentlig upphandling. Hon genomför både varu-, tjänste- och entreprenadupphandlingar avseende bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster och konsulter enligt LOU och LUF. Hon har mångårig erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, projektledning och överprövningar utifrån både ett beställar- och leverantörsperspektiv. Camilla har juristexamen från Stockholms universitet och har tidigare arbetat ett flertal år på advokatbyrå med inriktning på entreprenad- fastighets- och konsulträtt samt offentlig upphandling.

 • Camilla Stiller

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031-7016201
  Mobil:
  072-2545957
  E-post:
  :

  Carmilla arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning och har stor erfarenhet av upphandling inom universitet, kommun och inköpscentral. Hon har främst erfarenhet av upphandling av varor och tjänster inom LOU, med gedigen erfarenhet av projektledning, avtalsförvaltning och e-handel. Camilla har en magisterexamen inom naturvetenskap och är certifierad upphandlare

 • Carina Norgren

  Ekonomi- och HR-chef, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 43
  E-post:
  :
 • Carl-Erik Ewerthz

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 69
  Mobil:
  076 526 90 69
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet

 • Caroline Hagberg

  Affärsområdeschef, AffärsConcept och vice VD, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 23
  Mobil:
  072 503 73 19
  E-post:
  :

  Affärsområdeschef för AffärsConcept med gedigen erfarenhet från konsultverksamhet inom privat- och offentlig verksamhet, arbetar med arbetsledning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet och har lång erfarenhet av projektledning. Caroline har en Marknadsekonomexamen från Berghs School of Communication och en MBA från Företagsekonomiska institutet i Stockholm.

 • Caroline Paues

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Caroline Tottie

  Kategoriansvarig förbrukning, administration och kontor, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 509 59 76
  Mobil:
  076 125 19 42
  E-post:
  :
 • Cassandra Schön

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 77
  Mobil:
  072 534 82 78
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, utredning, överprövning, rådgivning. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Cassandra har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet med inriktning mot offentlig upphandling.

 • Catharina Birck Holm

  Redovisningsansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 60
  E-post:
  :
 • Cecilia Gerger

  Kommunikationschef, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 05
  E-post:
  :
 • Cecilia Hermansson Nilsson

  Marknadskoordinator, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 83
  E-post:
  :
 • Cen Chen

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 09
  Mobil:
  072 546 15 32
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling och rådgivning. Cen leder och genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, medicinskteknisk utrustning, vårdprodukt- och tjänster samt IT-system. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi och dubbla kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring samt affärsengelska.

 • Charlotte Dagnäs

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 86
  E-post:
  :
 • Charlotte Murray

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 09
  Mobil:
  072 582 79 69
  E-post:
  :

  Konsultchef med gedigen erfarenhet av offentlig upphandling, rådgivning och utredning. Har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet. Har omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar, leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Charlotte är jurist med inriktning mot upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt.

 • Christian Nilsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 21
  Mobil:
  072 539 97 43
  E-post:
  :
 • Christina Öhlund

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 35
  E-post:
  :
 • Claes Linderoth

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 14
  Mobil:
  076 146 87 15
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling och rådgivning, genomför upphandlingar inom bland entreprenadupphandlingar, arkitekt och konsulttjänster, möbler, energi, IT, telekom, transport, konsult- och logistiktjänster. Han har gedigen erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både nationellt och internationellt. Claes är civilekonom med en magisterexamen från Lunds universitet.

 • Conny Callin

  Marknadschef, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 17
  E-post:
  :
 • Daniel Fredriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  :

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har erfarenhet av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar samt flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat- och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt från Industriell ekonomi.

 • Daniel Yousefi

  HR-ansvarig, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 93
  E-post:
  :
 • Dodo Nistad

  Ekonomiadministratör, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 78
  E-post:
  :
 • Ebba Bertilsdotter

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 13
  Mobil:
  072 508 19 07
  E-post:
  :

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, rådgivning, utredning, stöd vid överprövning och håller utbildning inom offentlig upphandling. Hon har flera års erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete och att genomföra upphandlingar inom bland annat konsulttjänster, bemanningstjänster, IT- och verksamhetssystem och finansiella tjänster. Ebba har utbildning inom offentlig upphandling vid Stockholms universitet och en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Elin Eriksson

  Marknadskoordinator, SKL Kommentus

  Telefon:
  08-709 59 80
  Mobil:
  072-254 59 51
  E-post:
  :
 • Elisabeth Göransson

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 26
  Mobil:
  070 305 22 70
  E-post:
  :

  Arbetar med arbetsledning, upphandling, uppföljning, rådgivning och håller utbildning inom offentlig upphandling. Elisabeth genomför upphandlingar inom bl. a HR, media- och kommunikationsområdet, organisationsutveckling, företagshälsovård, tjänstekoncessioner m.m. Hon har omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar, leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Elisabeth har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Stockholms universitet och utbildning i pedagogik från lärarhögskolan.

 • Emilija Mandri

  Ekonomiassistent, Koncernstab

  Telefon:
  08- 709 55 11
  Mobil:
  072- 539 97 30
  E-post:
  :
 • Eva Hamberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 57
  Mobil:
  076 125 19 41
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning. Eva genomför upphandlingar inom entreprenader, varor och tjänster. Hon har många års erfarenhet av inköp och försäljning samt internationell handel och supply chain-flödet från den privata sektorn. Eva är Marknadsekonom från IHM-Business School samt har läst till Offentlig upphandlare på Påhlmans Handelsinstitut och Export Management på Stockholms Internationella Handelsskola.

 • Eva-Lena Olnils

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 71
  Mobil:
  076 526 90 70
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, strategisk rådgivning och håller utbildning inom offentlig upphandling. Hon genomför olika typer av varu- och tjänsteupphandlingar som exempelvis tekniska konsulttjänster, varukorgsupphandlingar och tjänsteupphandlingar. Eva-Lena har gedigen erfarenhet att projektleda och självständigt genomföra olika typer av komplexa upphandlingar av varor och tjänster enligt LOU och LUFS. Hon har erfarenhet av implementering av kategoristyrt arbete. Eva-Lena har en Marknadsekonomexamen från Berghs School of Communication.

 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell

  VD SKL Kommentus, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 19
  Mobil:
  070 270 37 98
  E-post:
  :
 • Evelina Emanuelsson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 88
  E-post:
  :
 • Ewa Jörgensen

  Försäljningskonsult, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 41
  E-post:
  :
 • Fredrik Lovén

  Tf Försäljningschef, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 36
  E-post:
  :
 • Frida Johansson

  Administratör, SKL Kommentus

  Telefon:
  08-709 59 92
  Mobil:
  072-720 29 72
  E-post:
  :
 • Frida Skårner

  Kategoriansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral (föräldraledig)

  Telefon:
  08 709 59 27
  E-post:
  :
 • Gabriella Lundin

  Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 38
  E-post:
  :
 • Gunilla Johansson

  Webbansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 55 02
  E-post:
  :
 • Gustav Blomberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 13
  Mobil:
  076 146 87 13
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, rådgivning, utredning, överprövningar och håller
  utbildning inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl a
  försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och
  distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med
  inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid
  Förvaltningsrätten i Stockholm.

 • Gustav Knopp

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 05
  Mobil:
  072 564 79 40
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, rådgivning och utredning, genomför upphandlingar av varor och tjänster. Han har tidigare erfarenhet av upphandling inom landsting och har arbetat som upphandlingsjurist på Konkurrensverket med tillsyn och utredning av otillåtna direktupphandlingar. Gustav har en juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg med fördjupning inom offentlig upphandling och förvaltningsprocess.

 • Hannele Söderholm

  Kundsupport, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 06
  Mobil:
  076 125 19 24
  E-post:
  :
 • Heidi Karlander

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 46
  Mobil:
  072 584 74 41
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning, överprövning och håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa både LOU och LUF och stor vana att arbeta med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Helena Berglund

  Ledningsassistent/informatör, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 22
  E-post:
  :
 • Helena Ottosson Kraus

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 49
  Mobil:
  072 528 41 30
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, utredning, överprövning, rådgivning och håller utbildning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat kommunikationstjänster, konsulttjänster, utbildningstjänster, profilprodukter, varor och tjänster. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Henrik Ellung

  Avtalsansvarig gata och park, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 07
  Mobil:
  076 125 19 25
  E-post:
  :
 • Ida Engberg

  Kategoriansvarig digitalisering, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 94
  Mobil:
  072-546 15 41
  E-post:
  :
 • Ida Herbertson

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 67
  E-post:
  :
 • Ie Frisén

  Affärsansvarig HR-tjänster, SKL Kommentus

  Telefon:
  08-709 59 95
  Mobil:
  072-720 29 85
  E-post:
  :
 • Jan Jäderberg

  Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 14
  E-post:
  :
 • Jeanette Åkerberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08-709 55 10
  Mobil:
  072-254 59 52
  E-post:
  :
 • Jenny Åberg

  Avtalsansvarig sociala tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 16
  E-post:
  :
 • Jens Brander

  Administratör

  Telefon:
  087095514
  Mobil:
  0722545919
  E-post:
  :
 • Jesper Elvén

  IT-koordinator, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 54
  Mobil:
  072 535 40 55
  E-post:
  :
 • Joel Lack

  Bolagsjurist

  Telefon:
  087095928
  Mobil:
  0725698821
  E-post:
  :
 • Johannes Edmark

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 33
  Mobil:
  072 746 88 22
  E-post:
  :
 • Johan Breidemalm

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 62
  Mobil:
  072 534 82 62
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, rådgivning, utredning, överprövningar och håller
  utbildning inom offentlig upphandling, förvaltningsrätt och konkurrensrätt. Johan har gedigen erfarenhet av upphandling av molntjänster, komplexa IT-system, kommunikationstjänster och finansiella tjänster. Johan har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Jonas Frändestam

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, rådgivning och håller utbildningar inom offentlig upphandling. Jonas genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor som t ex fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Jörgen Keckman Eriksson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 58
  Mobil:
  072 729 05 57
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling och rådgivning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster och har gedigen kunskap inom IT-området. Han har erfarenhet av att projektleda upphandlingar, genomföra leverantörs- och avtalsuppföljning samt verksamhetsutveckling. Jörgen är utbildad inom kvalificerat inköp och affärslogistik på Logistikhögskolan, Stockholm

 • Karolin Knutsen-Öy

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 59
  E-post:
  :
 • Katariina Virkkunen

  Konsultchef, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 73
  Mobil:
  072 517 34 70
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, rådgivning, utredningar och håller utbildning i offentlig upphandling. Katariina genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och övriga tjänster enligt enligt LOU och LUF. Hon har gedigen erfarenhet av upphandlingsstrategiskt arbete, projektledning och ramavtal och även införande av e-handel. Katariina har mångårig erfarenhet från upphandling från landstingskommunalt bolag, stat och kommun. Katariina har fil.kand i botten kompletterad med utbildning i bl a högskoleutbildning i offentlig upphandling från Stockholms universitet.

 • Klara Hanell Strand

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 84
  Mobil:
  072 584 74 50
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling och rådgivning, genomför upphandlingar av varor och tjänster enligt LOU. Hon har erfarenhet av att utveckla offentliga inköpsorganisationer och inköpsstrategier. Klara har en företagsekonomisk examen från Södertörns högskola.

 • Kristian Peterhoff

  Kategoriansvarig finansiella tjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 20
  Mobil:
  072 517 34 73
  E-post:
  :
 • Kristina Soltani

  Bid manager, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 15
  E-post:
  :

  Ansvarig för AffärsConcepts anbudsarbete och avtal. Kristina har mångårig erfarenhet av anbudslämning för både privat och offentlig sektor, offert, kundpresentationer och avtal.

 • Linda Altun

  HR-administratör, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 16
  Mobil:
  073 523 71 16
  E-post:
  :
 • Linnea Jonze

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 08
  Mobil:
  072 582 79 68
  E-post:
  :

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Lotta Olsson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 29
  Mobil:
  072 539 13 43
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, utredning, rådgivning och stöd vid överprövningar. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Lotta har en jur. kand. från Uppsala Universitet med inriktning mot EU-rätt. Hon har tidigare erfarenhet från arbete på myndighet och advokatbyrå samt är notariemeriterad vid Förvaltningsrätten i Stockholm där hon inriktat sig mot offentlig upphandling.

 • Louise Svensson

  Hållbarhetsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 72
  E-post:
  :
 • Lovisa Jorikson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 91
  Mobil:
  072 746 88 33
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, rådgivning, utredningar samt stöd i överprövningar. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Lovisa har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot EU-rätt och offentlig upphandling.

 • Magnus Wallbert

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 66
  E-post:
  :
 • Malin Cope

  Bolagsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08-709 5903
  Mobil:
  072-564 7947
  E-post:
  :
 • Marcus Widing

  Tf Kategoriansvarig bostäder och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 63
  Mobil:
  072 746 88 17
  E-post:
  :
 • Maria de la Motte

  Regionchef Region Syd, AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 12
  Mobil:
  072 530 15 73
  E-post:
  :

  Arbetar med att genomföra upphandlingar, strategisk rådgivning, utredningar och
  håller utbildning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bl
  a fastighetsrelaterade tjänster (Aff), bygg-, mark- och
  anläggningsentreprenader, arkitekt- och konsulttjänster. Maria har mångårig
  erfarenhet av att arbeta i stora entreprenadprojekt som Tele2 Arena, Norra
  länken och Citybanan i Stockholm, Öresundsbron och Citytunneln i Malmö. Hon är
  en erfaren jurist med internationell bakgrund inom främst entreprenadrätt och
  avtalsrätt. Maria har en jur.kand examen vid Lunds universitet med inriktning
  mot avtalsrätt.

 • Marie Leifsdotter

  Administratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 75
  E-post:
  :
 • Marie Thorsell

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 32
  Mobil:
  070 234 55 52
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling och rådgivning. Marie genomför upphandlingar inom bl a konsulttjänster, IT- och verksamhetssystem, hon är en duktig projektledare med stor förhandlingsvana och lång erfarenhet från aktiv avtalsuppföljning. Hon har gedigen erfarenhet av att arbeta med kvalificerat upphandlings- och inköpsarbete från både privat och offentlig sektor och har även erfarenhet av internationella upphandlingar. Marie
  är Diplomerad Inköpsekonom från IHM Business School.

 • Marita Lohmander

  Kategoriansvarig utbildning och lärande, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 02
  E-post:
  :
 • Mari Andersson Borgenport

  Hållbarhetsadministratör, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 24
  Mobil:
  072 564 79 34
  E-post:
  :
 • Martina Weische

  Operativt upphandlingsansvarig, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 11
  E-post:
  :
 • Mauritz Canevall

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 05
  Mobil:
  076 125 19 23
  E-post:
  :
 • Mia Friari Söderholm

  Kategorichef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 82
  Mobil:
  072 746 88 20
  E-post:
  :
 • Niclas Andersson

  Regionchef Region Väst, AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 04
  Mobil:
  072 503 73 12
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling och rådgivning, genomför upphandlingar inom bland annat entreprenad, arkitekt och konsulttjänster inom regelverket för LOU och LUF. Han har mångårig erfarenhet av utredningar och att projektleda och självständigt genomföra olika typer av komplexa upphandlingar. Niclas har stor erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete, från både privat- och offentlig sektor.

 • Nina Bökman

  Marknadskoordinator, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 39
  Mobil:
  073 698 28 28
  E-post:
  :
 • Nina Fors

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 68
  Mobil:
  072 584 74 49
  E-post:
  :

  Nina arbetar med upphandling, rådgivning, utredningar och håller i utbildningar. Nina har mångårig erfarenhet av privat och offentlig upphandling och har arbetat på Upphandlingsmyndigheten med dialog och innovation. Hon projektleder och genomför upphandlingar inom ett flertal områden som svårdefinierade tjänster och innovationer, kreativa tjänster, undersökningstjänster, utbildningar samt arkitekter. Nina är diplomerad facilitator och leder grupper genom t ex behov och dialog med leverantörer.

 • Olof Molander

  Affärsområdeschef ramavtal, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 53
  E-post:
  :
 • Peo Bengtsson

  Kategoriansvarig administrativa tjänster och resetjänster, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 10
  E-post:
  :
 • Pernilla Björkholmen

  CRM-ansvarig, SKL Kommentus

  Telefon:
  08-709 55 12
  Mobil:
  072-539 97 31
  E-post:
  :
 • Per Molin

  Upphandlingskonsult, AffärConcept

  Telefon:
  040 661 62 20
  Mobil:
  072 581 10 26
  E-post:
  :
 • Per Zackrisson

  Regionalt inköpsstöd

  Telefon:
  08-709 5911
  Mobil:
  0725037314
  E-post:
  :
 • Peter Nohrstedt

  Hållbarhetschef, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 07
  E-post:
  :
 • Pia Salmela

  Upphandlare, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 47
  E-post:
  :
 • Rickard Andersson

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling och rådgivning. Rickard leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Rikard Fischbach

  Avtalsansvarig programvaror, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 51
  Mobil:
  072 539 97 39
  E-post:
  :
 • Rosanna Jederby

  Redovisningsansvarig/teamledare, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 04
  E-post:
  :
 • Sara Baggström

  Kategoriansvarig bostad och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 18
  Mobil:
  072 539 97 38
  E-post:
  :
 • Sari Bodin

  Regionalt inköpsstöd, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 65
  E-post:
  :
 • Sonya Budak

  Utbildningsansvarig administratör, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 37
  E-post:
  :

  Utbildningsansvarig, utbildningsadministratör

 • Sophia Kjellberg

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Stephanie Konac

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 25
  Mobil:
  072 724 32 72
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning, stöd vid överprövningar samt håller utbildning inom offentlig upphandling. Hon genomför varu- och tjänsteupphandlingar avseende bland annat läkemedel, konsulttjänster, fastighetstjänster, kommunikationstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt. Hon har tidigare arbetat på advokatbyrå med inriktning mot offentlig upphandling samt entreprenad-, fastighets- och konsulträtt.

 • Susanne Söderholmen

  Produktionsansvarig blanketter/lagar och avtal, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 74
  E-post:
  :
 • Ted Stalte

  Ansvarig leverantörsrelationer

  Telefon:
  087095515
  Mobil:
  0722545913
  E-post:
  :
 • Tommy Eriksson

  Produkt- och affärsutvecklare HR-tjänster, SKL Kommentus

  Telefon:
  08 709 59 81
  Mobil:
  070 527 59 81
  E-post:
  :
 • Tommy Olsson

  Kategoriansvarig IT, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 89
  Mobil:
  072 222 84 54
  E-post:
  :
 • Torunn Acking

  Avtalsansvarig fordon, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 70
  E-post:
  :
 • Tove Munthe

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept (föräldraledig)

  Telefon:
  08 709 59 87
  Mobil:
  072 539 13 45
  E-post:
  :

  Arbetar med upphandling, utredning, överprövning, rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.

 • Victor Pålsson Lundell

  Upphandlingskonsult, AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 08
  Mobil:
  072 540 57 42
  E-post:
  :

  Viktor arbetar med upphandling, utredning, överprövning, rådgivning och håller utbildning inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Victor har en juristexamen från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och förvaltningsprocessrätt.

 • Ylva Bergvall Granqvist

  Upphandlare, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 13
  Mobil:
  072 539 97 33
  E-post:
  :
 • Yvonne Tonnquist

  Avtalsansvarig förbrukning, administration och kontor, SKL Kommentus Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 61
  E-post:
  :
 • Åsa Edman

  Chefsjurist, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 56
  E-post:
  :