Upphandlingar

Här hittar du planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är överprövad eller har blivit avbruten. Vi lanserar kommande års planerade upphandlingar i slutet av varje kalenderår.

Status:

Välj de upphandlingsområden som du är intresserad av:

Upphandlingsplan 2016/2017

Nu finns upphandlingsplanen för 2016 klar. Du hittar en kort beskrivning av vilka upphandlingar som ska genomföras här. 

Upphandlingsplan 2016

Aktuella annonser

Vi annonserar våra upphandlingar i det elektroniska upphandlingssystemet Visma Opic.

Våra annonser på Opics webbplats