Ramavtalsområde

Trygghetslarm och larmmottagning

Via ramavtalet för trygghetslarm och larmmottagning kan du på ett enkelt sätt beställa tekniskt kvalificerade produkter. Du medverkar dessutom till användandet av säkrare trygghetslarm och en smidigare övergång i teknikskiftet från analoga till digitala trygghetslarm.

Äldre herre och vårdare i samtal

I samband med förlängning av ramavtalen Trygghetslarm och larmmottagning 2012 i november 2014 valde SKL Kommentus Inköpscentral att inte genomföra förlängningen med Tunstall AB på grund av felaktigheter i deras leveranser.

I kammarrättens dom 18 december 2015 framgår det att vi inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom. Läs kammarrättens dom.

Februari 2016: Upphandlingen Trygghetslarm och larmmottagning 2015 är överprövad

En ansökan om överprövning har lämnats in till förvaltningsrätten avseende upphandlingen Trygghetslarm och larmmottagning 2015. Läs mer här.

Ramavtalet för trygghetslarm och larmmottagning innefattar

 • digitala trygghetslarm
 • larmmottagning
 • kommunikationen mellan larm och larmmottagning
 • tillbehörslarm
 • service och support

Du får dessutom tillgång till tjänster som installation av larm och utbildning av din personal.

Ramavtalet är uppdelat på fyra delområden:

 1. trygghetslarm - hela larmkedjan
 2. trygghetslarm - larmkedjan exklusive kommunikation
 3. separata trygghetslarm
 4. separat larmmottagning

Avropsinformation

Avrop får ske och kontrakt ingås enligt villkoren i ramavtalen Trygghetslarm och larmmottagning 2012 med CareTech och NEAT under perioden 2015-02-25 till 2017-02-24.

Tänk på:

 • avrop bör ske endast när behovet av trygghetslarm är påtagligt
 • avropskontraktets längd bör inte vara längre än nödvändigt med tanke på kommande ramavtal,
 • samt vad som är rimligt med tanke på att implementeringen av trygghetslarmen bland annat berör enskilda brukare.

Krav att följa standard

För att kunna driva den tekniska utvecklingen på området har vi ställt krav på att kommunikationen mellan trygghetslarmen och larmmottagningen ska följa branschstandarden SCAIP.

SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol) är framtagen genom regeringsuppdraget som ett första steg mot standardisering av digitala trygghetslarm.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop via vår webbplats beställer du produkter och tjänster genom förnyad konkurrensutsättning.

Genom förnyad konkurrensutsättning får du en ökad flexibilitet och kan precisera dina villkor och sedan utvärdera avropssvaren enligt lägsta pris vid varje inköp.

Du hittar ramavtalen för trygghetslarm och larmmottagning nedan. Där finns även bilagor som avropsstöd.

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Vård- och omsorg. Du får nyheter och information via e-post.

Vanliga frågor och svar

Vi behöver hjälp med direktupphandling alternativt göra en egen lokal upphandling av trygghetslarm. Hur kan SKI hjälpa oss?

Se nedan, vi försöker nu fördela alla de olika frågeställningar som kommer med anledning av Kammarrättens beslut.

Om du behöver konsulthjälp med egen upphandling eller frågor som rör direktupphandling kan vårt systerbolag AffärsConcept vara ett alternativ. De kan svara på en rad juridiska frågeställningar inom upphandlingsområdet och ge stöd vid upphandlingsrättsliga processer och rättsutredningar. De erbjuder fram till sommaren 21 % till 51 % rabatt på konsulttimmer till timbankar. Här kan du läsa mer om AffärsConcept och timbankar.

Vem svarar fortsatt på vilka frågor?

SKI svarar på;

 • frågor om vårt ramavtal
 • avropsstöd
 • tolkningar av ramavtalet
 • leverantörsuppföljning

Kontaktpersoner;
Ida Engberg, projektledare, , tel. 08 709 59 94
Conny Callin, marknadschef, , tel. 070 536 38 14

SKL, Avdelningen för digitalisering svarar på;

 • vägledning och val inför avrop
 • teknikfrågor
 • driftsfrågor kopplade till verksamheten,
 • leveranskontroll i verksamhetsled
 • frågor kopplade till det kommunaljuridiska området

Kontaktpersoner;

Anna-Greta Brodin, eHälsa strateg, tel. 072 502 68 40
Patrik Sundström, programansvarig, tel. 076 526 90 82

SKL Kommentus – AffärsConcept – stöd på beställning

 • Stöd vid direktupphandling – upphandlingskonsulter med specialistkunnande och erfarenhet av direktupphandlingar
 • Genomför lokal upphandling på uppdrag
 • Svarar på juridiska frågeställningar inom upphandlingsområdet

Kontaktperson;

Caroline Hagberg, affärsområdeschef, , tel. 08 709 5923

Myndigheten för delaktighet svarar på;

 • säkerhetsfrågor

Kontaktperson;

Oskar Jonsson, Expertutredare, , tel. 08 600 84 22

Fortsätter SKI med telefonkonferenser och utbildningsdagar om trygghetslarm?

Ja, vi kommer att fortsätta med både telefonkonferenser och utbildningsdagar om trygghetslarm. När dessa sker går vi ut med separat information.

Kontakta kundsupport

Vi hjälper dig med enklare frågor om ramavtalet.
tfn: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC