Ramavtalsområde

Trygghetslarm och larmmottagning

Detta ramavtal möjliggör att äldre och funktionsnedsatta kan bo kvar hemma, utan att tumma på säkerheten. Syftet med Trygghetslarm och larmmottagning 2015 är att driva övergången från analog teknik till digital kommunikation framåt och göra larmsystemen mer tillförlitliga. På så sätt ökar tryggheten för såväl brukare, anhöriga som vårdpersonal.

Äldre herre och vårdare i samtal

Med SKI:s ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning kan du beställa tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv. Vårt upphandlingsarbete har bedrivits i samverkan med SKL (Sveriges kommuner och landsting), SIS (Standardiseringen i samhället) och MFD (Myndigheten för delaktighet) samt verksamhetspersoner från flera kommuner. Vi har även ställt krav på att kommunikationen mellan trygghetslarmen och larmmottagningen ska följa branschstandarden SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol).

Läs ytterligare information från SKL om teknikskiftet för trygghetslarm.

För närvarande finns två ramavtal för Trygghetslarm och larmmottagning:
- Trygghetslarm och larmmottagning 2015 (gäller från 2016-10-18)
- Trygghetslarm och larmmottagning 2012 (löper ut 2017-02-24).

Trygghetslarm och larmmottagning 2015 omfattar följande produkter och tjänster:

 • Digitala trygghetslarm
 • Digital larmmottagning
 • Kommunikationen mellan larm och larmmottagning
 • Tio olika tillbehörslarm, bland annat säng-, rökdetektor- och röstlarm

uppdelat på fyra delområden:

 1. Hela larmkedjan (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen av trygghetslarm och larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.
 2. Larmkedjan exklusive kommunikation (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för hela leveransen förutom lösning för kommunikation (exempelvis fast eller mobil IP).
 3. Separata trygghetslarm
  Kommunen kan välja att inkludera kommunikation (abonnemang) i trygghetslarmen eller inte.
 4. Separat larmmottagning (med eller utan utbruten larmmottagning)
  Leverantören ansvarar för leveransen av larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kommunens utförare.

Vad betyder utbruten larmmottagning?

Kommuner som vill ha delar av sin primära larmmottagning lokalt kan välja att avropa en utbruten larmmottagning. Leverantören erbjuder då en egen larmklient med samma funktion som hos den ”centrala” mottagningen. Den sekundära larmmottagningen hanterar leverantören externt, som en backup för den utbrutna mottagningen.

Ramavtal har tecknats med tre leverantörer, läs mer om dem under rubriken Kontakta leverantörerna till höger.

Avropa och beställ genom förnyad konkurrensutsättning

Efter att du, eller annan utsedd person hos er, anmält avrop via vår webbplats beställer du produkter och tjänster genom förnyad konkurrensutsättning. Med konkurrensutsättningen är du garanterad att hitta den leverantör som bäst kan tillgodose dina krav. Mer om förnyad konkurrensutsättning.

Vem kan göra avrop?

För att ha möjlighet att avropa på våra ramavtal måste din myndighet först ha betalt den årliga serviceavgiften på 1 000 kronor. Myndigheten måste också ha anmält intresse för det här avtalet, en så kallad avropsanmälan. Hör med upphandlingsansvarig i din organisation om beslut finns om avrop på det här ramavtalet. Så fungerar avropsanmälan.

Stöd för avrop

Som hjälp när du ska göra avrop, se publicerade bilagor under rubriken Trygghetslarm och larmmottagning 2015 nedan.

Logga in för att se om du kan göra avrop

Avtalstid: 2016-10-17 till 2019-10-16

Ramavtalsområde: Vård- och omsorg

Trygghetslarm och larmmottagning 2015
Levernatörerna till ramavtalet
Leverantör Kontaktperson
Zafe Care Systems AB
Namn:
Anders Björkman
Telefon:
+46(0)44 28 27 50
:
Visa avtalet i Tendsign
Tunstall AB
Namn:
Fredrik Rehnqvist Müller
Telefon:
072-5187902
:
Visa avtalet i Tendsign
Doro Care AB
Namn:
Tord Almqvist
Telefon:
+46 (0)10 482 90 17
:
Visa avtalet i Tendsign

Tipsa en vän

Anmäl avrop

Börja med att logga in på Mina sidor. Där ser du även vilka avtal du är avropsberättigad på. Observera att du inte ska anmäla avrop för ombudsavtal.

Avtalsnytt

Prenumerera på ramavtalsnyheter inom området Vård- och omsorg. Du får nyheter och information via e-post.

Få mer information om Trygghetslarm och larmmottagning 2015

Den 21 oktober och 7 november 2016 håller vi telefonkonferens om det nya ramavtalet. Under mötena går vi bland annat igenom de avropsstöd som tagits fram. Detta
är bra tillfällen att ställa frågor och få reda på mer om avtalet. Anmäl dig här.

Kontakta kundsupport

Vi hjälper dig med enklare frågor om ramavtalet.
tfn: 08 525 029 96
e-post:

SKL Kommentus UC