Artiklar om Specialistutbildning inom AffärsConcept

 • Det nya upphandlingsregelverket LOU

  Från och med den 1 januari 2017 påverkar det nya upphandlingsregelverket hur vi genomför våra offentliga upphandlingar i Sverige. Den nya lagen har en stor inverkan på det praktiska upphandlingsarbetet. Under dagen kommer vi i huvudsak att behandla de största förändringarna i nya LOU. Vi kommer framför allt belysa och diskutera det praktiska perspektivet och huvudsakliga förändringar.

 • Effektiva utvärderingsmodeller

  För att få ett bra resultat i en upphandling måste man använda en genomtänkt utvärderingsmodell utan inbyggda fel och brister. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

 • Fåtal platser kvar till Concept 1, Diplomerad upphandlare

  Fåtal platser kvar till vår populära utbildning Concept 1, Diplomerad upphandlare. Nästa utbildningstillfälle börjar den 17 februari.

 • Miljö- och sociala krav i upphandling

  Utbildningen ger dig en bra inblick och kunskap inom området hållbar offentlig upphandling. Vi går igenom och förklarar de olika begreppen inom hållbar upphandling. Det vill säga aspekter som är kopplade till miljö-, sociala- etiska- och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Vi går även igenom vad lagstiftning (nuvarande och kommande) och praxis säger. Hur man praktiskt hanterar dessa frågor i upphandlingsprocessen samt vilket stöd som finns att få för upphandlaren.

 • Concept 1, Diplomerad upphandlare

  Riktar sig till upphandlare med viss erfarenhet av att genomföra upphandlingar. Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

  Utbildningen genomförs i fyra ämnesblock under tio dagar. Ämnesblocken täcker hela anskaffningsprocessen, såväl de delar som regleras av LOU som övriga.

 • Förhandling i offentlig upphandling

  Lär dig hur du kan använda förhandlingar i offentlig upphandling. Förhandlingar är ett affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella livet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar. Vi arbetar i workshops i form av gruppövningar

 • Upphandling av tekniska konsulter ABK 09

  Upphandling av tekniska konsulter är vanligt, tar tid och det är svårt att säkerställa ett bra resultat. Utbildningen ger dig kunskap och metoder för att undvika de vanligaste fällorna och trygga framgång i konsultupphandlingar, både för ramavtal och projektspecifika avtal.

 • Upphandling av entreprenader- bygg och anläggning

  Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerad, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna för hur du gör för att säkerställa ett bra resultat i entreprenadupphandlingar och undvika vanliga fällor. Vi går även igenom nyheter och utveckling inom området. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.