Artiklar om Introduktionsutbildning inom AffärsConcept

 • Introduktion

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag

  På utbildningen Introduktion offentlig upphandling, dag 2, får du lära dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag. Du kan välja att läsa dag två som påbyggnad till dag ett, men du kan även läsa dag två fristående.

 • Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i lagstiftningen. Kursen går vid flera tillfällen och på olika orter, se nedan.

 • Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildning är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående. Under denna utbildningsdag lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys kan utforma olika typer av upphandlingar. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg.

 • Direktupphandling och att avropa från ramavtal

  Utbildning där du lär dig hur du får använda direktupphandlingar och hur du får avropa från befintliga interna och externa ramavtal. Du får även kunskap om hur du genomför en förnyad konkurrensutsättning. Under utbildningen får du information om juridiska och affärsmässiga förutsättningar för att använda och avropa från ramavtal på bästa sätt.

  JUST NU är det tekniskt fel vid bokning av utbildningen Direktupphandling. När du har gjort din bokning så får du en vit svarssida - din bokning har dock gått igenom och du får inom kort ett bekräftelsemejl.